De Slimste Woning

De Slimste Woning van Nederland is een demonstratie- en testwoning die is voorzien van veel intelligent en vooral hedendaagse technologie. De woning is te bezoeken en laat zien wat techniek is en hoe het bijdraagt aan de leefbaarheid en kwaliteit van het bestaan. Hier komt alles bij elkaar over duurzaam bouwen en energieneutraal ontwerpen juist concreet en praktisch bij elkaar. 
Het belang van een goed regelsysteem voor een comfortabel en enrgiezuiinig leefklimaat wordt vaak onderschat. Gelukkig niet in De Slimste Woning van Nederland! 
Want in deze woning is het regelsysteem van AVGSystems aangebracht. Verder is het systeem uitgebreid met een webserver, waardoor monitoring van de temperaturen en instellingen mogelijk zijn.  
Ook wordt hier de echte stap gezet naar de integratie van verwarming en koelen met behulp van domotica!
Sinds april 2009 is deze woning te bezoeken.
Klik hier voor verdere informatie en voor de website van de Slimste Woning.
Klik hier voor het artikel: De techniek is er, maar er dan ook gebruik van! Uit installatietotaal  juni 2009